นักศึกษาคว้ารางวัลที่ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

นักศึกษาคว้ารางวัลที่ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

คณะศิลปศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นางสาวจิรัฎฐา จันทร์แฝก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภาษา กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 รอบคัดเลือก ของสมาคมสตรีสากล ภายใต้หัวข้อ “Global Women’s Association ในความคิดของคุณคืออะไร” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ Personnel Seminar Room อาคาร Interchange และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 2 ของตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ โดยในรอบคัดเลือกนี้เป็นการจัดประกวดพร้อมกัน ใน 5 เมืองใหญ่ ได้แก่ 1. โตเกียว 2. นาโกย่า 3. ฟุคุโอกะ 4. ซิลิคอนวัลเลย์ สหรัฐอเมริกา และ 5. กรุงเทพมหานคร เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะจากแต่ละเมือง เมืองละ 2 คน เข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ โดยในรอบชิงชนะเลิศนี้ จะใช้วิธีตัดสินโดยให้กรรมการที่เป็นเจ้าของภาษา และผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นทั่วโลกร่วมฟังสุนทรพจน์และตัดสิน ซึ่งจะมีการถ่ายทอดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 นี้