นักศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนประเทศญี่ปุ่น

คณะศิลปศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นางสาวตุลดา หอมตลบ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภาษา กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนประเทศญี่ปุ่นในโครงการ JAPAN YOUTH AMBASSADORS จัดโดย JAPAN EXPO IN THAILAND ร่วมกับ เมือง Kita Kyushu ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 โดยนางสาวตุลดา หอมตลบ จะต้องเดินทางไปใช้ชีวิตที่เมือง Kita Kyushu ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 4 วัน เพื่อใช้ชีวิตร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่นและทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวของ Kita Kyushu แก่นักท่องเที่ยวด้วยนักศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนประเทศญี่ปุ่น