ประกาศรับสมัครงานของคณะศิลปศาสตร์ สจล.

ประกาศรับสมัครงานของคณะศิลปศาสตร์ สจล.

ข่าวรับสมัครงานของคณะศิลปศาสตร์ สจล.

ท่านที่มีความประสงค์ที่จะสมัครงาน สามารถเข้าดูข่าวประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์ได้ที่เว็บไซต์ดังต่อไปนี้

https://goo.gl/437pDs

https://goo.gl/j8wE3j

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 28 ก.ค. 2560

ข่าวรับสมัครงานของ สจล.

http://www.kmitl.ac.th/news/list.php?cat=5