การทัศนศึกษาของนักศึกษาชาวจีน 1-2 ต.ค.60

การทัศนศึกษาของนักศึกษาชาวจีน 1-2 ต.ค.60

ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์ อาจารย์ปฏิภาณ บัณฑุรัตน์ และอาจารย์พิชญ์สินี ชุ่มทรัพย์ นำนักศึกษาชาวจีนจากวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมณฑลไหหนาน ประเทศจีน จำนวน 20 คน ซึ่งเดินทางมาเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยที่คณะศิลปศาสตร์ สจล.เป็นระยะเวลา 1 ปี เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรีตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่