เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเกี่ยวกับพจนานุกรม Asialex 2018

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเกี่ยวกับพจนานุกรม Asialex 2018

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเกี่ยวกับพจนานุกรม Asialex 2018 ระหว่าง 8-10 มิ.ย. 61 ณ กระบี่รีสอร์ต จ.กระบี่ จึงขอเชิญชวนนักวิชาการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานเกี่ยวกับพจนานุกรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ http://asialex2018.kmitl.ac.th/