“เรียนภาษา รู้คุณค่าวัฒนธรรม”


17 กุมภาพันธ์ 2018


09.00-12.00 น.


โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา

คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญชวนประชาชนในเขตลาดกระบัง ร่วมกิจกรรม “เรียนภาษา รู้คุณค่าวัฒนธรรม” ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาชุมชนจิตอาสาร่วมใจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แล้วพบกันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ศกนี้นะครับ

Comments