แบ่งปันประสบการณ์สหกิจศึกษาจากพี่สู่น้อง


28 มีนาคม 2018


11.00-12.50


ห้อง ค.234 อาคารปฏิบัติการพิเศษจอมไตร

ภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษและสาขาภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการ “แบ่งประสบการณ์สหกิจศึกษาจากพี่สู่น้อง” โดยน้องๆทุกคนจะได้ฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ๆที่เคยไปสหกิจศึกษา ฝึกงาน และอบรมภาคฤดูร้อนทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมนี้สามารถเก็บเป็นชั่วโมงสำหรับเตรียมสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมงได้ด้วยนะครับ

Comments