publicize

คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดปลูกศรัทธา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดปลูกศรัทธา โดยภายในงานมีผู้บริหารคณะ คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก