Slide9
22281270_1568347019854676_273146346_o
22217921_1568347003188011_1992648105_o
Slide6
Slide7

/ ข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ /

นศ.ศิลปศาสตร์ชนะการประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับสถาบัน

11 มีนาคม 2018
เกียรติภูมิคณะศิลปศาสตร์

ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์

26 มกราคม 2018
ข่าวสารคณะศิลปศาสตร์
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมจัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น IKEBANA 14 ก.พ. 61
ข่าวสารคณะศิลปศาสตร์

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมจัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น IKEBANA 14 ก.พ. 61

25 มกราคม 2018

ประกวด COSPLAY คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 14 ก.พ. 61
ข่าวสารคณะศิลปศาสตร์

ประกวด COSPLAY คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 14 ก.พ. 61

25 มกราคม 2018

เชิญร่วมงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ และ World Cultural Day 14 ก.พ.61
ข่าวสารคณะศิลปศาสตร์

เชิญร่วมงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ และ World Cultural Day 14 ก.พ.61

23 มกราคม 2018

คณะผู้บริหารสถาบันฯเฝ้าถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 20 ม.ค.61
ข่าวสารคณะศิลปศาสตร์

คณะผู้บริหารสถาบันฯเฝ้าถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 20 ม.ค.61

20 มกราคม 2018

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาญี่ปุ่น 19 ม.ค. 61
ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาญี่ปุ่น 19 ม.ค. 61

18 มกราคม 2018

อบรมเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา ปี 3 สาขาภาษาอังกฤษ 20 ม.ค. 61
ข่าวทั่วไป

อบรมเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา ปี 3 สาขาภาษาอังกฤษ 20 ม.ค. 61

18 มกราคม 2018

ดูทั้งหมด

สารจากคณบดี

ในนามบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานของสถาบันฯทุกท่าน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในโอกาสที่ปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครบรอบ ๒๕ ปี ในปี ๒๕๖๐ นี้
(..อ่านต่อ)


รศ.ดร. จิราภา วิทยาภิรักษ์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

Hashtag

#กิจกรรมภายใน #บุคลากร #ศิลปวัฒนธรรม #ญี่ปุ่น #เกร็ดความรู้ #ปราสาทญี่ปุ่น #ราชวงศ์โมโมยามะ #Bath #เมืองบาธ #ประวัติศาสตร์ #ประวัติศาสตร์อังกฤษ #อังกฤษ

/ หมวดหมู่หลัก /

วิชาการ

2 ธันวาคม 2017

รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี TCAS รอบ 2 (รอบโควตา)

ข่าวการรับสมัคร ปริญญาตรี

3 ตุลาคม 2017

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเกี่ยวกับพจนานุกรม Asialex 2018

โครงการบริการวิชาการของคณะศิลปศาสตร์

2 ตุลาคม 2017

รับสมัคร ป.โท ภาคพิเศษ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ – ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

ข่าวการรับสมัคร ปริญญาโท


ทุนการศึกษา

3 ธันวาคม 2017

ทุนศึกษาต่อ ป.โท คณะศิลปศาสตร์ สจล. ปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษา


สมัครงาน

19 พฤศจิกายน 2017

รับสมัครอาจารย์ประจำ 4 ตำแหน่ง

รับสมัครงาน


อื่นๆ

11 มีนาคม 2018

นศ.ศิลปศาสตร์ชนะการประกวดโครงการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับสถาบัน

เกียรติภูมิคณะศิลปศาสตร์ ข่าวสารคณะศิลปศาสตร์

26 มกราคม 2018

ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์

ข่าวสารคณะศิลปศาสตร์

25 มกราคม 2018

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมจัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น IKEBANA 14 ก.พ. 61

ข่าวสารคณะศิลปศาสตร์


"If the liberal arts do nothing else, they provide engaging metaphors for the thinking they displace."

"If the liberal arts do nothing else, they provide engaging metaphors for the thinking they displace."

by Roger Zelazny, Unicorn Variations

/ สรรสาระศิลปศาสตร์ /

พี่อยากเม้าเล่าสู่น้อง “ได้อะไรจากการไปฝึกอบรมและทำงานในต่างประเทศ” (2)

5 ธันวาคม 2017

พี่อยากเม้าเล่าสู่น้อง “ได้อะไรจากการไปฝึกอบรมและทำงานในต่างประเทศ” (1)

4 ธันวาคม 2017
พัฒนาการของการรถไฟญี่ปุ่นในสมัยโชวะ

พัฒนาการของการรถไฟญี่ปุ่นในสมัยโชวะ

10 พฤศจิกายน 2017

ย้อนเวลาหาคู่ที่เมือง Bath ในศตวรรษที่ 18

ย้อนเวลาหาคู่ที่เมือง Bath ในศตวรรษที่ 18

6 พฤศจิกายน 2017

ปราสาท : สัญลักษณ์แห่งอำนาจในวัฒนธรรมโมโมยามะ

ปราสาท : สัญลักษณ์แห่งอำนาจในวัฒนธรรมโมโมยามะ

6 พฤศจิกายน 2017

ดูทั้งหมด

Facebook

ภาพกิจกรรม

Something is wrong.
Instagram token error.

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมและวิชาการ จากคณะและสถาบันฯ สำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

ดูทั้งหมด

28 มีนาคม 2018

แบ่งปันประสบการณ์สหกิจศึกษาจากพี่สู่น้อง

17 กุมภาพันธ์ 2018

“เรียนภาษา รู้คุณค่าวัฒนธรรม”

14 กุมภาพันธ์ 2018

KMITL International Singing Contest

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ของคณะ เพื่อใช้ในการทำธุระต่างๆ โดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ในหน้านี้

ใช้บ่อย

แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบขอรับเงินชดเชยของพนักงานสถาบัน
แบบประวัติและผลงาน-ผู้บริหาร

ดูทั้งหมด

บุคลากร

บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์

รศ.ดร. จิราภา
วิทยาภิรักษ์

อาจารย์

ส่วนวิชาการ

ผศ.ดร. เทอดศักดิ์
ไม้เท้าทอง

อาจารย์

ส่วนวิชาการ

อ. ปิยนุช
ตรีสัตญาณมุณี

อาจารย์

ส่วนวิชาการ

Dr. Katarzyna
Ancuta

อาจารย์

ส่วนวิชาการ

นาย ธราเทพ
รัตนวัน

เจ้าหน้าที่

ส่วนสนับสนุนวิชาการ

นางสาว รัตนา
แสงจันทร์

เจ้าหน้าที่

ส่วนสนับสนุนวิชาการ

ดูทั้งหมด


หน่วยงาน

หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะศิลปศาสตร์

ภาควิชาภาษา

ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

สำนักงานคณบดี


ทางลัด

เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่มีประโยชน์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักหอสมุดกลาง

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ สจล

สหกิจศึกษา