publicize

สายน้ำแห่งวัฒนธรรมและพิธีรดน้ำดำหัวปูชนียพฤฒาจารย์และบุคลากรอาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกันจัดงานสายน้ำแห่งวัฒนธรรมและพิธีรดน้ำดำหัวปูชนียพฤฒาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ ลานด้านข้างภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการกล่าวคำขอขมาผู้อาวุโสและพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลาการอาวุโส การแสดงเซิ้งกะโป๋หรือเซิิ้งกะลาโดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ หลังจากนั้นบุคลากรทั้งสองคณะได้สังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกัน

publicize

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรม Open House

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรม Open House Liberal Arts 2017 ณ อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรม การแสดงและเสวนาเกี่ยวกับประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ตลอดจนการแนะนำหลักสูตรและการใช้ชีวิตภายในสถาบันฯ อีกด้วย

publicize

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ร่วมงานเลี้ยงสมาคมศิษย์เก่า สจล. ครั้งที่ 43

ผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมงานเลี้ยงสมาคมศิษย์เก่า สจล. ครั้งที่ 43 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ สมาคมศิษย์เก่า สจล. ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

publicize

นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นจัดงาน Japan Festival

นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ สจล. จัดงานเทศกาลประจำปี JAPAN FESTIVAL เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ณ บริเวณถนนคนเดินพระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดกิจกรรมในรูปแบบของเกมต่างๆ มีร้านให้เช้าชุดยูกาตะเพื่อถ่ายรูปร่วมกับหนุ่มสาวญี่ปุ่น และการแสดงจากพี่ๆ น้องๆ ที่กำลังศึกษาในวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นด้วย

publicize

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ TCEP

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 รศ. ดร. จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEP ในการเปิดหลักสูตร MICE Industry เพื่อเร่งผลิตบุคคลากรเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการประชุม MICE ในประเทศไทยต่อไป ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

publicize

ผู้บริหารร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณโถง ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โอกาสนี้ รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.นพพร โชติกกำธร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

publicize

นักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นร่วมงาน Japan Expo Thailand 2017

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ สจล. เข้าร่วมงานออกบูธเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยนักศึกษาได้ส่งการแสดงชุด Performance no jidai เข้าร่วมแสดงในงาน JAPAN EXPO THAILAND 2017 ครั้งที่ 3 และ Japan Festa in Bangkok 2017 ครั้งที่12 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Central World โดยการแสดงของนักศึกษาในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ชมที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากมาย

publicize

คณบดีประชุมร่วมสภาการศึกษา จ.กระบี่

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้คณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง ลงมาช่วยด้านการจัดการศึกษาตามคำเชิญของสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ในวันที่ 5 ก.พ. 60 หลังจากได้สำรวจพื้นที่และศึกษาความเป็นไปได้ ในช่วงเย็นวันเดียวกัน คุณชวน ภูเก้าล้วน ประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่และนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเลี้ยงอาหารเย็นแก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก สจล. ที่เข้าร่วมประชุม ณ กระบี่รีสอร์ทอีกด้วย การประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารของ สจล.และคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ อ.ทรงศิริ พันธุเสวี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบันและกิจการพิเศษ, ผศ.นิดา ลาภศรีสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและที่ปรึกษาคณบดี, อ.ดร.อตินุช ปิ่นเงิน รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษา และ อ. […]

publicize

บรรยากาศการจัดกิจกรรมงานคืนสู่เหย้าคณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ สจล. ได้จัดงานคืนสู่เหย้าคณะศิลปศาสตร์ ณ หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่ภาควิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันให้ยกฐานะเป็นคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะลำดับที่ 8 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การจัดงานครั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีซึ่งเป็นผู้พลักดันให้เกิดการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ รศ.ดร.ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดภิบาล ผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่า สจล. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับศิษย์เก่า และ รศ.ดร.ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดภิบาล ยังได้เป็นตัวแทนนายกสมาคมศิษย์เก่าสจล. […]

publicize

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 2560-2564

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2560 รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 2560-2564 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร อ.ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ และผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย เป็นวิทยากรในการดำเนินการอบรม มีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องหลักการจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วยตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายของตัวบ่งชี้ การแบ่งกลุ่มจัดทำและนำเสนอโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นอกจากกิจกรรมทางวิชาการดังกล่าวแล้ว ในช่วงเช้าของวันที่ 24 มกราคม ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยอีกด้วย