เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกันจัดงานสายน้ำแห่งวัฒนธรรมและพิธีรดน้ำดำหัวปูชนียพฤฒาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ ลานด้านข้างภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการกล่าวคำขอขมาผู้อาวุโสและพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลาการอาวุโส การแสดงเซิ้งกะโป๋หรือเซิิ้งกะลาโดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ หลังจากนั้นบุคลากรทั้งสองคณะได้สังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกัน