คณะศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น  “หลักสูตรอบรมการเขียนรายงานวิจัยเบื้องต้น” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับ ป.โท และ ป.เอก หรือท่านที่ต้องการมีผลงานตีพิมพ์ และเรียนรู้หลักการและฝึกปฏิบัติจริงในการเขียนรายงานการวิจัยและบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย.และ 1, 15, 22, 29 ก.ค. 2560 เวลา 9:00-12:00 น. และ 13:00-16:00 น. รวม 30 ชม. ค่าสมัคร 2,750 บาท ทั้งนี้ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2560 ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ คุณสุจินดา สุกใส ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (CILL) คณะศิลปศาสตร์ สจล. ห้อง D101 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 080-239-7794 และ 02-329-800 ต่อ 7356 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-16:30